دستورالعملی برای آموزش دانش آموزان با احتیاج های ویژه

به گزارش آسمان تو، رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی دستورالعمل آموزشی و توانبخشی دانش آموزان با احتیاج های ویژه در شرایط تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا و با رویکرد استفاده از ظرفیت فضای مجازی را ابلاغ کرد.

دستورالعملی برای آموزش دانش آموزان با احتیاج های ویژه

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، بر اساس این دستورالعمل ادارات استثنایی استان ها باید با تشکیل شورای برنامه ریزی و اجرایی کمیته پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی نسبت به برگزاری دوره آموزشی و ارائه محتوا های آموزشی دیداری و شنیداری جهت دانش آموزان و اولیاء، اقدام کنند.

در بخش هایی از این شیوه نامه آمده است:

برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف آموزشی با توجه به اهداف و سیاست های کلان زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار و همه جانبه است. انتقال اختیارات از سطوح بالای سازمان به سطوح اجرایی به منظور تسریع در تصمیم گیری، ایجاد تنوع متناسب با شرایط و احتیاج های فرا گیران منابع و امکانات محلی از الزامات برنامه ریزی تا برنامه ها و فعالیت ها با سرعت و سهولت و کیفیت بالاتری در اختیار مخاطبان قرار گیرد. بدیهی است در شرایط کنونی با مدیریت تمامی عوامل و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های همکاران دخیل در اجرا احتیاجمند طراحی برنامه ها و فعالیت ها در چهار چوب برنامه های مصوب هستیم تا با استمرار آموزش گامی در جهت ارتقا کیفیت خدمات نظام آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی برداریم.

اهداف

- ایجاد فرصت های برابر آموزشی، پرورشی و توانبخشی مبتنی بر عدالت محوری

- جلوگیری از وقفه در ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، توان بخشی و مشاوره به دانش آموزان با احتیاج های ویژه

- بهره مندی از ظرفیت های فضای مجازی در شرایط خاص

- تقویت و تعمیق یادگیری دانش آموزان به وسیله استمرار فرایند آموزش

- جلب مشارکت بیشتر اولیای دانش آموزان به وسیله بستر آموزش الکترونیکی

عوامل اجرایی و توضیح وظایف آن ها

شورای برنامه ریزی و اجرایی در استان

اعضا:

رئیس / معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

کارشناس مسوول آموزش و توان بخشی

کارشناسان آموزش، توان بخشی، مشاوره و پرورشی

کننده مدیران مدارس استان

کننده سرگروه های آموزشی / توان بخشی استان 1 نفر در هر یک از گروه های آموزش استثنایی

کننده انجمن اولیاء و مربیان استان

وظایف:

ابلاغ دستورالعمل به مراکز آموزشی استثنایی استان

برگزاری جلسات توجیهی - آموزشی ویژه مدیران مدارس تابعه به وسیله شبکه های مجازی در بستر قانونی

نظارت بر حسن اجرا و ارائه هدایت های لازم

دریافت گزارش های مستمر از فرایند اجرایی دستورالعمل از مدارس و ارائه بازخورد

تدوین گزارش نهایی و ارسال به سازمان

انجام فعالیت های ضروری به تشخیص اعضاء با توجه به مسایل بومی در استان

گستره اجرای طرح:

این طرح به منظور افزایش کیفیت خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و مشاوره در تمامی مدارس استثنایی مراکز مسائل ویژه یادگیری و مراکز هدایت و مشاوره خانواده دارای احتیاج های ویژه و دانش آموزان تلفیقی و فراگیر تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی اجرا خواهد شد.

کلیات:

به منظور بهبود فرایند انجام کار در حین اجرای دستورالعمل، پیشنهادات به این سازمان منعکس گردد.

اجرای برنامه ها با مشارکت و تعامل اولیای محترم دانش آموزان صورت پذیرد.

جهت اجرای برنامه ها و فعالیت ها هیچ گونه هزینه ای به دانش آموزان و اولیای آنان تحمیل نگردد.

در صورت احتیاج به درس افزار ها و لوح های فشرده آموزشی در راستای اجرای دستورالعمل مذکور، موارد به این سازمان اعلام گردد.

در ایام تعطیلی مدارس تحت هیچ شرایطی دانش آموزان مجبور به حضور در مدرسه نگردند.

برنامه و فعالیت های پیش بینی شده بر اساس شاخص هایی مانند: پاسخگویی به احتیاج و علائق دانش آموزان، دارا بودن ساختار منطقی و یکپارچه در چارچوب برنامه های مصوب، قابلیت استفاده برای نوآموزان و دانش آموزان و دارا بودن پیغامد های سودمند و نتایج مورد انتظار طراحی گردد.

نحوه اجرا:

الف) دانش آموزان دارای احتیاج های ویژه با هوش بهر عادی

اطلاع رسانی به والدین بچه ها و دانش آموزان با احتیاج های ویژه دارای هوش بهر عادی (مسائل ویژه یادگیری، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده بینایی، چند معلولیتی و اختلال طیف اتیسم در آموزش-های خاص و تلفیقی) مبنی بر لزوم استفاده از برنامه های شبکه آموزش صدا و سیما در تمامی دوره های تحصیلی

بهره گیری از درس افزار و لوح های فشرده ارسال شده از سوی سازمان (مانند مجموعه آموزشی مداد و…) و ارایه آن به والدین دانش آموزان

تشکیل گروه های مجازی شبکه های پیغام رسان داخلی به منظور ارسال فایل های صوتی و تصویری از خدمات آموزشی، توانبخشی و مشاوره در مدارس توسط همکاران پس از تایید مدیر مدرسه

پیش بینی برنامه ها و فعالیت های آموزشی از سوی مدرسه در دوره ابتدایی با تاکید بر دروس فارسی، ریاضی و علوم متناسب با احتیاج های دانش آموزان در گروه های مجازی

تبصره 1: تاکید بر درس زبان آموزی برای دانش آموزان آسیب دیده شنوایی با موضوع پیش بینی فعالیت های والد محور

تبصره 2: انتقال مفاهیم آموزشی به وسیله شبکه آموزش با زبان اشاره و یا زبان درکی برای دانش آموزان آسیب دیده شنوایی توسط والدین

تبصره 3: استمرار طرح آزمایشی آموزش در منزل برای دانش آموزان با معلولیت جسمی -حرکتی در استان-های مجری

آموزگاران و دبیران موظف هستند فعالیت ها و برنامه های آموزشی خود را همسو با شبکه آموزش صدا و سیما طراحی و ارائه کنند.

استفاده از فایل کتب صوتی بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای دانش آموزان آسیب دیده بینایی و معلولین جسمی حرکتی

ارائه فایل پی دی اف راهنمای معلم ویژه معلمان دانش آموزان با آسیب دیده شنوایی، با معلولیت جسمی- حرکتی و آسیب دیده بینایی به والدین به وسیله گروه های مجازی

معلمان مراکز مسائل ویژه یادگیری به منظور استمرار برنامه آموزشی، توان بخشی مداخله ای و مکمل، فعالیت هایی را در قالب بازی بر اساس پروتکل های ارسالی از سوی سازمان طراحی و پس از تایید مدیر مرکز در بستر فضای مجازی در اختیار والدین قرار دهند.

الزامات:

اطلاع رسانی به والدین دانش آموزان مبنی بر پیگیری ساعات آموزشی شبکه آموزش صدا و سیما

حضور والدین در زمان پخش برنامه از شبکه آموزش همراه با فرزندان خود

ضبط برنامه آموزشی شبکه آموزش جهت استفاده مجدد توسط والدین

ارائه درس افزار زبان اشاره فارسی پایه اول دانش آموزان آسیب دیده شنوایی به والدین

ب) دانش آموزان دارای احتیاج های ویژه با کم توانی ذهنی

دانش آموزان با کم توانی ذهنی، چند معلولیتی و اختلال طیف اتیسم

به منظور تثبیت و تعمیق مفاهیم آموزشی و استمرار فعالیت ها لازم است، در فرایند پیش بینی فعالیت ها به نکات زیر توجه گردد:

فراهم سازی فرصت استفاده از شبکه های پیغام رسان داخلی تشکیل گروه های مجازی در بستر قانونی به عنوان ابزار اصلی انتقال اطلاعات

استفاده از فیلم های کوتاه و اثر بخش از فرایند تدریس مفاهیم آموزشی و ارائه آن به والدین با نظارت و تایید مدیر مدرسه.

پیش بینی تکالیف مهارت محور و نمونه تمرین بر اساس برنامه درسی مصوب توسط معلمان و ارائه به والدین.

ارائه فایل پی دی اف کتاب های راهنمای معلم و جزوات بارگذاری شده گروه کم توان ذهنی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به والدین تمامی گروه های دانش آموزان با کم توانی ذهنی

ارائه نرم افزار تعاملی آمادگی مقدماتی و تکمیلی دوره پیش دبستان ارسال شده از سوی سازمان به والدین

ارائه راه حل های آموزشی موثر از طرف معلمان در جهت افزایش مهارت های ارتباطی و تعاملی

تاکید بر درس مهارت آموزی برای دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم و آموزش مفاهیم توسط والدین

تاکید بر دروس فارسی، ریاضی و علوم برای دانش آموزان دوره ابتدایی با کم توانی ذهنی

تاکید بر دروس مهارت های اجتماعی- مالی، فارسی، ریاضی، تفکر و سبک زندگی در دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

پیش بینی فعالیت های کاربردی و مهارت محور درس ریاضی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای (پایه های هفتم و هشتم) در مورد مفاهیمی مانند پول، ساعت … به وسیله شبکه های پیغام رسان داخلی و ارائه به والدین

تاکید بر دروس مطالعات اجتماعی فارسی، ریاضی و مهارت های زندگی در دوره دوم متوسطه حرفه ای

استفاده از امکانات فناوری اطلاعات استان ها جهت برگزاری کلاس های آنلاین

بارگذاری محتوا های آموزشی مناسب بر روی پایگاه اطلاع رسانی ادارات

توان بخشی و مشاوره و مدد کاری

الف) توان بخشی

به منظور استمرار فعالیت های درمانی، همکاران توان بخشی در حوزه کاردرمانی، گفتار درمانی و شنوایی شناسی با مد نظر قرار دادن ارزیابی ها و درمان های اجرا شده در صورتی که والدین توانایی انجام فعالیت های خاصی را دارند با ارای ه. ای آموزش های لازم به وسیله شبکه های پیغام رسان داخلی فرایند درمان را با والدین ادامه و پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهد.

همکاران کار درمانگر فعالیت های پیش بینی شده را بر اساس پروتکل کار درمانی طراحی و به والدین ارائه کنند.

ب) مشاوره و مدد کاری

با تهیه پیغام در قالب فایل های صوتی و تصویری با موضوع رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در مورد ویروس کرونا و ارایه آن در شبکه های پیغام رسان داخلی آموزش های لازم به والدین صورت گیرد.

به منظور استمرار فعالیت های مشاوره ای به دانش آموزان در جهت کاهش انواع اختلالات رفتاری و مسائل تحصیلی دانش آموزان و … شایسته است همکاران مشاور رهنمود های لازم را با استفاده از شبکه های پیغام رسان داخلی طراحی و در اختیار والدین قرار دهند.

پاسخگویی مراکز هدایت و مشاوره خانواده دانش آموزان با احتیاج های ویژه با پیش بینی فعالیت های مشاور های و توانبخشی و برنامه های آموزشی والدین به صورت تلفنی و ارائه خدمات به وسیله شبکه های پیغام رسان داخلی صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 30 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: asemaneto.ir شناسه مطلب: 992

به "دستورالعملی برای آموزش دانش آموزان با احتیاج های ویژه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستورالعملی برای آموزش دانش آموزان با احتیاج های ویژه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید