جزییات، نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 99

به گزارش آسمان تو، لایحه مشخص نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 99 به شورای شهر تهران ارسال و در کمیسیون های تخصصی در حال آنالیز است.

جزییات، نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 99

به گزارش گروه اجتماعی آسمان تو، لایحه افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 99 در کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران در حال آنالیز است.

این لایحه پس از آنالیز در کمیسیون های شورای شهر تهران و تصویب در کمیسیون تخصصی عمران و حمل و نقل باید در صحن شورای شهر تهران نیز به تصویب برسد. پس از تأیید مصوبه شورای شهر تهران در هیأت تطبیق فرمانداری از سوی شهرداری برای اجرا ابلاغ می گردد.

در لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای شهر تهران تغییراتی برای کارت های اعتباری مترو پیشنهاد شده است و کارت های روزانه اعتباری، هفتگی، ماهانه و… نیز به جز کارت های سالیانه صادر خواهد شد.

پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت ها به میزان تورم رسمی اعلام شده و زمان اجرای قیمت های جدید از اول اردیبهشت سال آینده است.

افزایش حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی در خاتمه سال 1398 نسبت به نرخ مصوبه قیمت بلیت مترو در سال 1398
2،000 ریال بیشتر از نرخ بلیت تک سفره داخل شهری در سال 1399
5,000 ریال بیشتر از نرخ بلیت تک سفره داخل شهری در سال 1399
4تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره)90,000

براساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) موظف است به منظور ترویج فرهنگ استفاده از مترو و حمایت از شهروندان که به صورت مستمر از مترو استفاده می نمایند، نسبت به انتشار بلیت های روزانه و هفتگی و کارت بلیت های مبلغ دار - مدت دار اقدام کند.

کارت بلیت های مذکور با بیست درصد (20%) تخفیف، مازاد بر سایر تخفیف های پیش بینی شده ارائه می گردد.

بلیت روزانه و هفتگی

کارت بلیت مبلع دار مدت دار (با تخفیف 20 درصدی در هنگام فروش)

بلیت مدت دار روزانه: مخصوص استفاده در کلیه خطوط متروی تهران (به جز فرودگاه امام خمینی (ره) در خط 1) است. مسافرانی که از مبدأ خطوط متروی تهران و حومه استفاده می نمایند با خرید این نوع بلیت می توانند بدون محدودیت مسافت طی شده در خطوط مختلف مترو حداکثر برای 6 بار در روز و مسافرانی که از مبدأ هشتگرد در خط 5 از مترو استفاده می نمایند با خرید این نوع بلیت می توانند بدون محدودیت مسافت طی شده در خطوط مختلف مترو حداکثر برای 4 بار در روز استفاده نمایند. این بلیت فقط مخصوص استفاده در شبکه مترو است. مدت اعتبار این نوع بلیت 24 ساعت پس از اولین استفاده است.

بلیت مدت دار هفتگی: مخصوص استفاده در کلیه خطوط متروی تهران (به جز فرودگاه امام خمینی (ره) در خط 1) است. مسافرانی که از مبدأ خطوط متروی تهران و حومه استفاده می نمایند با خرید این نوع بلیت می توانند بدون محدودیت مسافت طی شده در خطوط مختلف مترو حداکثر برای 26 بار در هفته و مسافران که از مبدأ هشتگرد در خط 5 استفاده می نمایند. با خرید این نوع بلیت می توانند بدون محدودیت مسافت طی شده در خطوط مختلف مترو حداکثر برای 20 بار در هفته استفاده نمایند. این بلیت فقط مخصوص استفاده در شبکه مترو است. مدت اعتبار این نوع بلیت هفت روز پس از اولین استفاده است.

کارت بلیت مبلغ دار مدت دار (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه): مخصوص استفاده در کلیه خطوط مترو است که با در نظر دریافت 20 درصد تخفیف در هنگام فروش به مسافر ارائه گردد. متناسب با استفاده مسافر و بر اساس مسافت طی شده مبلغ کرایه از اعتبار کارت کسر می گردد. این نوع کارت بلیت فقط مخصوص استفاده در شبکه مترو است. زمان اعتبار کارت از تاریخ اولین استفاده، محاسبه شده و در خاتمه مدت اعتبار، مبلغ مانده کارت قابل انتقال به دوره جدید نیست.

بر اساس این لایحه به شهرداری تهران (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) اجازه داده می گردد به منظور تشویق مسافران به استفاده از کارت بلیت های مبلغ دار، متناسب با مسافت طی شده نسبت به اعمال تخفیف حداکثر تا پنجاه درصد (50%) بهای بلیت تک سفره اقدام نموده و متناسب با افتتاح خطوط و ایستگاه های تقاطعی جدید، نسبت به مشخص نواحی مختلف اقدام کند.

همچنین به شهرداری تهران (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) اجازه داده می گردد کرایه مسافرانی که از کارت بلیت مبلغ دار استفاده می نمایند را به یکی از دو روش ذیل از اعتبار کارت ایشان کسر کند:

1. در هنگام ثبت ورود توسط مسافران دارای کارت بلیت مبلغ دار، کمترین بهای کارت بلیت مبلغ دار از اعتبار کارت ایشان کسر شده و در هنگام ثبت خروج و با توجه به مسافت طی شده مابه التفاوت مبلغ سفر از اعتبار کارت ایشان کسر گردد. همچنین در صورتی که دارندگان کارت بلیت مبلغ دار در هنگام خروج، بلیت خود را در دستگاه های کنترل قرار ندهند می بایست مابه التفاوت بالاترین بهای کارت بلیت مبلغ دار، از اعتبار کارت ایشان کسر گردد (این مبلغ هنگام سفر بعدی قابل کسر است). به منظور تشویق مسافران به استفاده از کارت بلیت مبلغ دار و به منظور حفظ یکپارچگی آمار مسافران در صورت ثبت خروج، به طولانی ترین سفر تهران چهارصد (400) ریال، حومه و گلشهر هشت صد (800) ریال و فرودگاه امام خمینی (ره) دو هزار (2.000) ریال تخفیف تعلق می گیرد.

2. در هنگام ثبت ورود توسط مسافران دارای کارت بلیت مبلغ دار، بالاترین بهای کارت بلیت مبلغ دار از اعتبار کارت کسر شده و در هنگام ثبت خروج و با توجه به مسافت طی شده، مابه التفاوت مبلغ سفر به اعتبار کارت اضافه گردد.

همچنین در صورتی که دارندگان کارت بلیت مبلغ دار در هنگام خروج، کارت خود را در دستگاه های کنترل قرار ندهند می بایست مبلغ کسر شده در هنگام ورود، به عنوان بلیت مسافر در نظر گرفته گردد. به منظور تشویق مسافران به استفاده از کارت بلیت مبلغ دار و به منظور حفظ یکپارچگی آمار مسافران در صورت ثبت خروج، به طولانی ترین سفر تهران چهارصد (400) ریال، حومه و گلشهر هشت صد (800) ریال و فرودگاه امام خمینی (ره) دو هزار (2.000) ریال اعتبار به کارت بلیت مسافر اضافه خواهد شد.

بر اساس این لایحه به شهرداری تهران (شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران) اجازه داده می گردد در صورت بروز شرایط اضطراری هوا و پس از اعلام مراجع ذی ربط، خدمات مربوطه را در محدوده زمانی اعلام شده با تخفیف تا سقف پنجاه درصد (50%) به مسافران ارائه کند.

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی

افزایش نرخ بلیت اتوبوس نیز در سال 99 براساس میزان تورم سالیانه خواهد بود. در لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می گردد نسبت به افزایش بهای نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 99، حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی در خاتمه سال 1398 نسبت به نرخ های مصوبه مشخص نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1398 اقدام و از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1399 نرخ های جدید را اعمال کند.

به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) اجازه داده می گردد در صورت راه اندازی زیرساخت پذیرش بلیت تک سفره در ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی تندرو، نسبت به صدور و فروش بلیت تک سفره داخل شهری معادل نرخ بلیت تک سفره داخل شهری مترو به منظور استفاده مشترک مسافران در کلیه خطوط تندرو و مترو اقدام کند.

کرایه های تاکسی چقدر گران می گردد؟

نرخ کرایه انواع تاکسی و سرویس مدارس شهر تهران و مشخص بهای انواع خدمات تاکسیرانی در سال آینده هم 1399 به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی در خاتمه سال 1398، افزایش خواهد داشت. در صورت تصویب نهایی کرایه تاکسی ها بر خلاف مترو و اتوبوس که از ابتدای اردیبهشت نرخ های جدید اعمال می گردد از تاریخ پانزدهم فروردین ماه 99، نرخ های جدید را بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به تاکسی داران ابلاغ می نماید.

نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت (22) لغایت (6) بامداد معادل بیست درصد (20%) به نرخ های مشخص شده افزوده می گردد. همچنین به شهرداری تهران (سازمان تاکسیرانی) اجازه داده می گردد با استفاده از سامانه های هوشمند، نسبت به محاسبه نرخ کرایه بر اساس سرعت متوسط حمل ونقل در معابر، توسط سامانه هوشمند مرکزی و اطلاع رسانی و اتصال آن به کلیه سامانه های پرداخت الکترونیکی بر مبنای نرخ پایه فوق الذکر اقدام کند.

بر اساس پیشنهاد شهرداری، سازمان تاکسیرانی مجاز است پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، در ساعات اوج ترافیک، نسبت به افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) اقدام کند.

همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی، شهرداری تهران (سازمان تاکسیرانی) مجاز است تا سقف هشتاد درصد (80%) به نرخ کرایه انواع تاکسی های ارائه دهنده خدمات ویژه افزوده و نسبت به اعلام آن به شرکت هایی که حسب تشخیص آن سازمان از تاکسی های ارائه دهنده خدمات ویژه برخوردارند، اقدام کند. مشخص نرخ در این تاکسی ها از طریق تجهیزات محاسبه کرایه انجام و برچسب نرخ، مطابق با نوع خودرو برای اطلاع شهروندان در داخل تاکسی نصب می گردد. سازمان تاکسیرانی موظف است در مورد محاسبه و دریافت کرایه تاکسی از مسافران در این نوع تاکسی ها نظارت کافی اعمال کند.

براساس این لایحه به شهرداری تهران (سازمان تاکسیرانی) اجازه داده می گردد نسبت به افزایش نرخ پایه کرایه خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی 1400-1399 به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی در خاتمه سال 1398 نسبت به نرخ مصوب سال تحصیلی 99-98، بر اساس دستورالعمل کارگروه ماده هجدهم (18) آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مصوب 1387 اقدام کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 16 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: asemaneto.ir شناسه مطلب: 939

به "جزییات، نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزییات، نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید