اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره

به گزارش آسمان تو، اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

به گزارش گروا فرهنگی خبرنگاران جشنواره نقالی و روایتگری فرزندان ایران زمین که به مناسبت دهمین سالگرد ثبت هزاره سرایش شاهنامه و ثبت جهانی هنر نقالی در یونسکو، در فرهنگ سرای ابن سینا و با همکاری موسسه فرهنگی هنری فردوسی توسی برگزار شده بود با بیانیه رسمی هیات داوران در خصوص داوری، برگزیدگان نهایی خود را شناخت. در این بیانیه آمده است:

و این چنین آغاز کرده است حکیم بلند آوازه توس، آن بزرگ خرد نامه ناموران ایران را، آن جانمایه بی بدیل فرهنگ و تاریخ کهن ایران زمین را که از ادوار پیش از تاریخ مکتوب (عصر اساطیر) آغازیدن گرفته و در میدانگاه ستیز نیکی با پلیدی و بهروزی با تیره بختی در جدال بوده (عصر پهلوانی) و در دوران ساسانیان بر گرده تاریخ بنشسته (عصر تاریخی) و خاتمه یافته است و این همه شده است؛ سند هویت ملی ایرانیان از پیشا پارینه سنگی (کیومرث و هوشنگ که آغازگران سلسله کیانی بوده اند) و تا خاتمه دوران ساسانی ادامه یافته و ختم به آغاز دورانی تازه شده پس ((شاهنامه)) نام گرفت آنکه، نه نامه شاهان است که نامه ای است شاهانه

از آغاز پدیداری شاهنامه، پی یا پی نگارش یافته و استنساخ شده، اما از جمله اسباب پایداری و ماندگاری این سند هویت ملی ایرانی، کوشش و جانفشانی پیدا و نهان سخنوران و نقالان و شاهنامه خوانان بوده که در دوران و اعصار گوناگون به هدایت و حمایت و اشاعه این نامور نامه باستان همت گمارده اند. اگر چه حکیم فردوسی خود از چهار روایتگر شفاهی نام می برد که علاوه بر منابع مکتوب، منبع او بوده اند در سرایش شاهنامه

حتی فردوسی نیز از دیگر کسان و موبدان نام می برد که داستان های بسیار را از ایشان شنیده، اگر نگوئیم که خود حکیم توس نیز نقال بوده و نقالی می کرده، ولی دست کم با یک نقال در زیر یک سقف می زیسته، همسر بلند جاه و گران مایه اش، کسی است که به بیان حکیم توس، داستان بیژن و منیژه را در آغاز شبی تاریک برایش روایت کرده و حکیم آنرا به شعر سروده و امروز جاودان شده و در اختیار ماست تا که بر عالم و آدم عرضه شود.

چرایی و درک عمیق این مقدمه، دلیل اصلی برپایی این جشنواره بود. آنچنان که روایتی شفاهی به مکتوبی ابدی تبدیل شده؛ برماست که کوشش و کوشش شفاهی نقالان خرد و کلان را در بستر جشنواره ای زمینه ساز شویم تا کسانی برآیند که جاودانگی نقالی و شاهنامه در جهان آینده باعث می شوند، کوشش خود را دست کم نگیرید و به کوشش خود بیفزایند.

هیات داوران بر این نکته سخت پای می فشارد که هرچه در گسترش فرهنگ ادب پارسی بکوشیم، اندک است و هرگز نباید خسته شویم و به ((بیغاره)) متوسل شویم، اما با بروز بلایی هر چند جهانگیر، اعلام نتایج و سپس برگزاری این جشنواره دچار دست انداز و تاخیر شد و بسیاری از تمهیدات و پیش بینی ها به نتیجه نرسید، اما با بررسی مجدد آثاری که از مرحله اول عبور کرده بودند و آثاری را مجددا ارسال کردند که آراء ذیل ماحصل همان است، اما لازم است مشفقانه و با پوزش بسیار بخاطر تاخیر هایی که ما اندک تقصیری در بروز آن نداشته ایم، نکاتی بس مهم را متذکر شویم.

1-لزوم آموزش پذیری و نیاز جدی تمامی شرکت کنندگان به تلمذ و فراگیری فنون اجرایی و آگاهی از فوت و فن نقالی نزد مدرسان و اساتید صاحب سبک و مطالعه و مداقه در منابع را نباید فراموش کرد و مداوم آویزه گوش قرار دهیم. ما همه نیازمند فراگیری و تلمذ هستیم خرد و کلان و پیر و جوان دانش خاتمهی ندارد.

2-بسیاری از آثار دارای معایب و ایرادات مشابه و مشترک است، فریاد های بی دلیل، تعجیل و پشت هم اندازی های آزار دهنده، بی توجهی به زمان مقرر، باز کردن داستان و پردازش و نتیجه سازی ماجرا و پرداخت تعلیق آغاز و در انتظار نهادن مخاطب به تعلیق خاتمه نیز از جمله فنون نقالی در مدت زمان های کوتاه است، و نیز باید توجه داشت که گسترش موضوع و پرورش مضامین و به دست دادن نتایج مورد نظر همه باید در بستر قصه پردازی و داستان سازی و دیگر تکنیک های نقالی جلوه گر شود. اینهمه نه آسان کاری است و اساسا چه کسی گفته است که نقل و نقالی کاری ساده و آسان است؟

3- بسیار دیده می شد که مفهوم حرکت بدن و فن زبان بدن در بسیاری از شرکت کنندگان نه تنها درست درک نشده بلکه غلط هم اجرا می شودو باعث آسیب جدی به نقالی در حال و آینده می شود. بسیار دیده شده که گویی شرکت کنندگان به لال بازی و یا شبیه به اخبار ناشنوایان مبادرت می ورزند. الزام نیست که برای نشان دادن جان و خرد به تن و کله اشاره کردو خداوند را در آسمان جایگاه ساخت. زبان بدن و بیان حرکتی و استفاده از دست و پا و سر و بدن دارای تکنیکی است آموختنی و نه این است که متاسفانه بسیاری به غلط انجام می دهند.

4-مخاطب در برنامه های مجازی فقط دوربین روبرو است، ولی در نقالی مخاطب در گرداگرد نقال حضور دارد، عده اندکی از شرکت کنندگان به این نکته ظریف دقت کرده بودند همواره باید برای تمام مخاطبان نقل گفت و نه فقط مخاطب پیش رو

5- پرورش بدن، بیان و تمرکز و لزوم دقت و بیان صحیح در خوانش درست ابیات نباید از مدنظر دور شود و نیز یک نقال نمی بایست در ارائه نشر و بیان پیوند های داستان هر چیزی را که به نظرش می آید را بگوید. برخی از شرکت کنندگان متاسفانه به غلط و از روی نادانی و عدم اطلاع از پیوند های داستان و درک و دریافت صحیح وقایع، مطالبی را می گفته اند که نه تنها در شاهنامه بلکه در هیچ طوماری پیدا نمی شود دقت باید کرد که یک نقال یا باید بر اساس شاهنامه و یا بر اساس طومار مرشدان آگاه و دانا نقل کند و نه هر آنچه خود از پیش خود می بافد و می گوید.

نکات تعلیمی دیگری نیز وجود دارد که به همین بسنده می کنیم، لزوم دقت در طراحی لباس، رنگ و استفاده از ابزار های همراه مانند: چوب دست، عصا، چنته و دیگر اقلام، چون کلاه، کفش، ردا و قبا از ویژگی ها و برجستگی اصالت و هوش نقال حکایت خواهد داشت. اما آخرین و فزونین نکته آنکه، هیات داوران تاکید می کند که برگزیده شدن و به پسند آمدن اثری و یا برگزیده شدن اشخاصی دلیل بر مهتری و فزونی و کمال اشخاص نبوده و عدم برگزیده شدن نیز دلیل بر کهتری و کمتری و نادانستگی و عدم لیاقت و توانمندی نیست.

بهوش که از غرور و منیت بپرهیزیم و بر کوشش و کوشش خویش، بیش از پیش همت گماریم.

خدایا چنان کن سر انجام کار که تو شادمان باشی و ما رستگار

آراء نهایی هیات داوران بخش خاتمهی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین سال 1399

در طی جلسه بررسی 30 اثر ارسالی در بخش خاتمهی و پس از بررسی دقیق توسط هیات داوران بدینوسیله برگزیدگان نهایی این جشنواره به شرح ذیل اعلام می شود:

*در بخش نقالان کودک (مقطع زیر 9 سال): بدون اولویت، دیپلم افتخار و جایزه جشنواره به 3 برگزیده

محمد سپهوند - الینا عمادی - امیر علی شکفته تعلق می گیرد.

*در بخش نقالان نوجوان (مقطع بالای 9 سال): دیپلم افتخار و جایزه تعلق می گیرد به:

رتبه یک: نیکا اسفندفر

رتبه دوم: نرگس احمدیان

رتبه سوم: ماهور امرایی و یاسمین مریخی

و لوح تقدیر به ساغر رضایی و ضحا حمزه تعلق گرفت.

لازم ذکر است از طرف دبیرخانه با برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره تماس و هماهنگی لازم جهت دریافت جایزه صورت خواهد پذیرفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 21 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1400 گردآورنده: asemaneto.ir شناسه مطلب: 1767

به "اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره نقالی فرزندان ایران زمین به همراه بیانیه هیات داوران جشنواره"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید