ووشو

انجام ثبت نام اولیه بازی های آسیایی 2022

انجام ثبت نام اولیه بازی های آسیایی 2022

با انجام ثبت نام اولیه بازی های آسیایی 2022 هانگژو، 27 کشور درخواست حضور در رشته ورزش های الکترونیک را داشتند.

25 فروردین 1400
همکاری فدراسیون ووشو با شهرداری تهران

همکاری فدراسیون ووشو با شهرداری تهران

در نشست رئیس فدراسیون ووشو با رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران مقرر شد ووشو در سبد ورزش شهروندان تهرانی قرار بگیرد.

12 آبان 1399